Om prosjektet

Hovedmål med INKLUSIV prosjektet er en betydelig økning i andelen sykepleiestudenter som reiser på utveksling generelt, men også mer spesifikt til Norden der vi vil ha målrettede tiltak som innebærer økt inkludering og mer bærekraftig mobilitet.

Hovedaktiviteter:

  • førstesemestertiltak for alle bachelorstudenter i sykepleie, online
  • tett samarbeid med tjenester som tilbyr studentstøtte og tilretteleggingskontoret
  • teste ulike tiltak som online buddy (PREPP) før avreise
  • aktivt nettverksarbeid med strategiske partnere i Norden for å bryte ned barrierer for mobilitet
  • utvikle et nytt emne på engelsk i samarbeid med partnere og studenter i Norden
  • økt ansattinvolvering i internasjonalt utdanningssamarbeid

Prosjekt ID: MOBILITET-2021/10037

Prosjektets varighet: november 2021- oktober 2025

Finansiering: HK-dir 3mill NOK

Prosjektgruppe

Nastasja Robstad
Prosjektleder, førsteamanuensis
Grete Lund Vabo
Dosent
Margret Kristin Dyrholm
Fagleder Tilrettelegging og Universell utforming
Sissel Gjennestad
Seniorrådgiver og Internasjonal koordinator
Sylvi Monika Flateland
Dosent
Hafdis Helgadottir
Universitetslektor
Marthe Lillefjære Andersen
Rådgiver, Koordinator for praksis og internasjonalisering

Referansegruppe

Mariann Fossum
Professor, Instituttleder for Helse- og sykepleievitenskap
Siri Håvås Haugland
Instituttleder for psykososial helse, Fakultet for helse og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder
Eli Stålesen
Psykoterapeut, Leder av SIA helse, tilknyttet Universitetet i Agder
Anja Merete Roaas
Fagansvarlig ved Studier med Støtte ved Universitetet i Agder
Vivi Haavik Tønnessen
Kompetanseenheten ved Sørlandet Sykehus
© UiA 2024