Studenter

Vi ønsker sterk studentinvolvering i prosjektet og har tillitsvalgte fra begge campus representert i prosjektgruppa. Har du spørsmål om prosjektet eller aktiviteter som kommer, så ta kontakt med oss!

Her vil vi legge ut informasjon fortløpende om muligheter til å delta i prosjektet og annen relevant informasjon knyttet til internasjonalisering på sykepleien.

© UiA 2022