Internasjonale dager 1. og 2. november 2023

Onsdag i Grimstad: A2 135, Torsdag i Kristiansand B1 007

Internasjonale dager HELSE – kulturell kompetanse i sykepleieryrket

INKLUSIV prosjektet inviterer alle førsteårsstudenter på sykepleie til en halvdagskonferanse på hver campus, med fokus på kulturell kompetanse i sykepleieryrket.

Sykepleiere trenger flerkulturell kompetanse i sin arbeidshverdag der pasienter, pårørende og kollegaer kan ha ulik kulturell bakgrunn. Kommunikasjon, omsorg, etikk, normer, respekt og bevissthet rundt egne verdier og holdninger er sentrale begrep når vi diskuterer kultursensitivitet. Gjennom ulike innlegg vil tematikken belyses fra både pasientsiden, studenter og ansatte og vi håper dette gir et godt grunnlag for refleksjon og diskusjon som kan tas med videre i studier og praksis. Programmet er likt onsdag og torsdag.

Studenter melder seg på dersom de ønsker lunsj, ellers er arrangementet åpent og du velger dag etter hva som passer kalenderen. Vi regner med å se alle førsteårsstudenter på arrangementet.


  • 11:00–11:30             Det serveres lunsj til påmeldte
  •                                     Har du ikke meldt deg på er du fortsatt velkommen til å følge programmet for resten av dagen. Hovedmålgruppe er førsteårsstudenter på sykepleie og det ligger i timeplan, men ansatte og andre årskull eller helseutdanninger er også velkomne.
  • 11:30–11:55            Velkommen og åpningsord v/instituttleder Dag Thomas Johannessen, prosjektleder Nastasja Robstad og nestleder i STA William T. Svendsen
  • 12:00–12:30            Hvorfor er kulturell kompetanse viktig i sykepleieyrket v/professor Berit Johannessen
  • 12:35–13:00            Pasienterfaringer i møte med norsk helsevesen Grimstad: v/sykepleier og stipendiat Tariq Alkhaled. Kristiansand: v/sykepleier Kristina Reinertsen Monstad.
  • 13:05–13:30             Migrant women’s experiences of the maternal health care system in Norway   v/stipendiat og sykepleiestudent Janice Bemah Sarpong
  • 13:30–13:55             PAUSE
  • 13:55–14:15            Hvordan få kulturell kompetanse gjennom frivillighet i lokalsamfunnet og hvordan jobber Røde Kors nasjonalt og internasjonalt v/ansatte i Røde Kors
  • 14:15–15:00             Informasjon om utvekslingsmuligheter og tilrettelegging i løpet av Sykepleieutdanningen. v/tidligere utvekslingsstudent, internasjonalt kontor og Tilretteleggingskontoret

Internasjonale dager – HELSE – Kulturell kompetanse hjemme og ute

Januar 2023

Vi ønsker alle på sykepleie/vernepleie velkommen til spennende dager 11. januar i Grimstad og 12. januar i Kristiansand. Arrangementet arrangeres spesielt for førsteårsstudenter som har dette i timeplanen en av dagene, men andre som har mulighet er også veldig velkomne!

Det vil være fokus på viktigheten av kulturell kompetanse, både i arbeidslivet hjemme samt muligheter for å få økt kompetanse ute.

Onsdag 11. januar, Campus Grimstad
Rom: C2 042 og Amfiet utenfor biblioteket

09:00 Åpning v/ rektor, dekan og STA
09:30 Kulturell kompetanse i møte med pasienter (førsteamanuensis Berit Johannesen)
10:00 FN og Global helse (v/regionleder FN-sambandet Gunvor Andresen)
10:20 Pause
10:30 Studenterfaringer fra praksis i utlandet
11:05 Leger uten grenser (Marcus Hall)
11:35 Pasienterfaringer i møte med norsk helsevesen (stipendiatTariq Alkhaled)
12:00 Lunsj og mingling i standsområdet v/amfiet utenfor biblioteket
13:00 Røde Kors, en introduksjon til Røde Kors sitt nødhjelpsarbeid (Olav Aasland)
13:50 Mangfoldskompetanse hos helsepersonell (Anita Sørhaug Jacobsen, Berge Gård)
14:25 Utvekslingspartnere og tilretteleggingsmuligheter v/internasjonalt kontor og tilretteleggingskontoret
14:55 Takk for i dag

Torsdag 12. januar, Campus Kristiansand
Rom: B1 007 og Vrimlehallen

Arrangementet streames her for de som ikke er på campus (2. og 3. årsstudenter + distrikstsvennlig)

www.uia.no/live/emne/intseminar

Førsteårsstudentene forventer vi fysisk i auditoriet, slik oppgitt i timeplan.

09:00 Åpning v/ instituttleder og STA
09:30 Kulturell kompetanse: Innvandrermedisinsk klinkk – et eksempel fra Danmark (Mathilde M. Hermansen, lektor v/UCL sykepleieutdanningen Svendborg)
10:00 Leger uten grenser (Marcus Hall)
10:30 Pause
10:50 Studenterfaringer fra praksis i utlandet
11:15 FN og Global helse (v/regionleder FN-sambandet Gunvor Andresen)
11:40 Lunsj og mingling i standsområdet i Vrimlehallen
12:40 Pasienterfaringer i møte med norsk helsevesen (stipendiat Tariq Alkhaled)
13:00 Studenterfaringer fra praksis i utlandet
13:35 Brug af tolk – familie eller en professionel tolk? Mathilde M. Hermansen, lektor v/UCL sykepleieutdanningen Svendborg)
14:00 Pause
14:10 Mangfoldskompetanse hos helsepersonell (Heidi Mitchell, avdelingsleder v/Strømmehaven- Bo og omsorgssenter for demente)
14:35 Utvekslingspartnere og tilretteleggingsmuligheter v/internasjonalt kontor og tilretteleggingskontoret
14:55 Takk for i dag

Mer om foredragsholderne:

Olav Aasland fra Røde Kors. Olav er utdannet anestesisykepleier og har jobbet i Norges Røde Kors i 24 år, de siste 13 årene som senior rådgiver for nødhjelpsoperasjoner. Han har en rekke utenlandsoppdrag for Røde Kors, både som helsedelegat og som teamleder for oppsetting og drift av Røde Kors feltsykehus. Han har hatt oppdrag i Afghanistan, Sri Lanka, Sierra Leone, Irak, Filippinene, Pakistan, Bangladesh og i Nepal, for å nevne noen land.

Tariq Alkhaled er doktorgradsstipendiat med tema om hvordan innvandrere opplever møte med norsk helsevesen. Tittelen på prosjektet hans er Sykepleie for etniske minoritetspasienter, sykepleiernes og pasientenes perspektiv.

Mathilde Hermansen er sykepleier og lektor ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg. Hun har mange års erfaring fra Indvandrermedicinsk klinik ved Odense Universitetshospital, som ivaretar utredning og behandling av pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn og som har komplekse helbredsmessige problemstillinger. Som lektor ivaretar hun bl.a. undervisning i kultur, patientologi og sosiologi på grunn- og videreutdanning. 

Berit Johannessen er førsteamanuensis ved institutt for sykepleie ved UiA og har i mange år arbeidet med temaet kulturell kompetanse.

Heidi Mitchell, er avdelingsleder ved Strømmehaven- Bo og omsorgssenter for demente.

Til studenter

Vi ønsker sterk studentinvolvering i prosjektet og har tillitsvalgte fra begge campus representert i prosjektgruppa. Har du spørsmål om prosjektet eller aktiviteter som kommer, så ta kontakt med oss!


© UiA 2024