For ansatte

En av nøklene for å få studenter til å reise på utveksling er engasjerte ansatte. Mange har allerede større internasjonale nettverk, andre er kanskje interessert men har ikke så langt vært involvert. Et av delmålene i dette prosjektet er å få flere ansatte involvert i internasjonalt utdanningssamarbeid. Vi vil blant annet jobbe med dette gjennom workshops, internasjonale dager for både studenter og ansatte samt økt fokus på ansattmobilitet og informasjon rundt dette.

INKLUSIV har Norden som hovedfokusområde, men våre tiltak vil kunne gjelde all internasjonal aktivitet også utenfor Norden.

Vi vil legge ut mer informasjon om kommende arrangement på nettsidene våre.

Vil du vite mer, ta kontakt.

Se ellers generell informasjon om ansattmobilitet på Innaskjærs.

© UiA 2023