Workshop om forskningssamarbeid, internasjonalisering og kvalitet

I oktober inviterte vi en gruppe ansatte til en åpen diskusjon og gruppearbeid om tema internasjonalt forskningssamarbeid, hvordan det kan brukes mot sykepleieutdanningen og hvordan internasjonalisering kan bidra til kvalitet. Det ble spennende diskusjoner og flere ting vi tar med oss videre for oppfølging i prosjektet. Takk for deltakelse til dere som bidro!

© UiA 2024