Internasjonale dager for alle 1 års sykepleiestudenter

Spennende undervisning om Kulturell kompetanse ved Lektor Mathilde Hermansen fra sykepleieutdanningen ved UCL i Svendborg i Danmark.

I januar arrangerte vi to spennende og innholdsrike internasjonale dager for alle våre 1 års sykepleiestudenter både i Grimstad og i Kristiansand. Her var det foredrag fra både interne og eksterne foredragsholdere der studentene fikk lære seg viktigheten av å ha kulturell kompetanse i arbeidet som sykepleier. Her var det undervisning om alt fra hvordan nødhjelpsarbeid foregår, hvordan FN arbeider, bruk av tolk, pasienterfaringer og til mange andre spennende temaer.

Workshop om forskningssamarbeid, internasjonalisering og kvalitet

I oktober inviterte vi en gruppe ansatte til en åpen diskusjon og gruppearbeid om tema internasjonalt forskningssamarbeid, hvordan det kan brukes mot sykepleieutdanningen og hvordan internasjonalisering kan bidra til kvalitet. Det ble spennende diskusjoner og flere ting vi tar med oss videre for oppfølging i prosjektet. Takk for deltakelse til dere som bidro!

Førstesemestertiltaket – «Internasjonalisering hjemme»

Som et første steg for internasjonalisering for våre sykepleiestudenter har vi nå arrangert tiltaket «Internasjonalisering hjemme». Ca 40 første års sykepleiestudenter fra UIA, campus Grimstad, fikk møte 40 danske sykepleiestudenter fra UCL i Svendborg på zoom. Studentene ble delt inn i grupper på fire og fire studenter og fikk utdelt spørsmål som de sammen skulle diskutere. Spørsmålene dreide seg om hvorfor de hadde valgt å bli sykepleiere, hvilke forventninger de hadde til studiet og hvilke tanker de hadde om å skulle ut i praksis. Det ble en vellykket dag der mange studenter knyttet kontakt med hverandre, og flere fikk et ønske om å reise på utveksling. I april møtes alle studentene igjen etter at de alle har vært i sin første praksisperiode.

NORDKVIST – Nordisk nettverk

Nastasja Robstad og Hafdis Helgadottir fra INKLUSIV deltok på det årlige nettverksmøtet til Nordkvist i Luleå i Nord Sverige i august. Nettverket er et samarbeid mellom 13 partnerinstitusjoner som arbeider for utveksling av sykepleiestudenter. Her ble det diskutert ulike måter for utveksling og hvordan vi best mulig kan samarbeide om å utveksle sykepleiestudenter.
Nastasja Robstad presenterte også INKLUSIV prosjektet og mange av partnerinstitusjonene syntes dette er et spennende prosjekt som de gjerne ønsker å bidra inn i. Så nå er det spennende tider fremover med mye samarbeid for å øke utvekslingen av sykepleiestudenter.

VI ER FREMTIDENS SYKEPLEIERE

19. august ble det arrangert en dagskonferanse – «Vi er fremtidens sykepleiere» for 3. års sykepleiestudenter. Internasjonal koordinator og prosjektmedarbeider i INKLUSIV, Sissel Gjennestad, presenterte muligheter for utveksling og fortalte om vårt prosjekt INKLUSIV. Vi var representert med stand under hele konferansen der studentene kunne få informasjon om utveksling.

WORKSHOP

I slutten av mai arrangerte prosjektgruppen en Workshop der vi har arbeidet med planlegging av internasjonale dager for studenter og ansatte. Her kom det mange gode ideer til spennende dager. Så nå er det bare å glede seg til Internasjonale dager i 2023.

© UiA 2024